Diesel-Klinika – pracownia regeneracji wtryskiwaczy, pomp i turbosprAi??A?arek

Naszym gAi??A?wnym atutem jest wysoko wykwalifikowana kadra z duA?ym doAi??wiadczeniem.
Znaczne inwestycje, jakie poczyniliAi??my w ostatnim czasie spowodowaAi??y, A?e jesteAi??my w stanie skutecznie rozwiAi??zywaAi?? bardzo powaA?ne i nieraz skomplikowane problemy zwiAi??zane z diagnozAi?? i naprawAi?? ukAi??adA?w wtryskowych oraz turbosprAi??A?arek.

NaszAi?? domenAi?? jest solidnoAi??Ai??, profesjonalizm i technologia zgodna z Effexor 75 mg cost procedurami wyznaczonymi przez producentA?w turbosprAi??A?arek, wtryskiwaczy i pomp.

Diesel Klinika oferuje naprawAi?? i regeneracjAi??:

 

 • Wtryskiwaczy
 • Pomp wtryskowych,
 • Pomp wysokiego ciAi??nienia Common Rail,
 • Pompowtryskiwaczy
 • TurbosprAi??A?arek wszystkich typA?w.

 

DIESEL-KLINIKA
32-125 WAWRZEA?CZYCE
STRA?GOBORZYCE 78
Tel.: 600 150 006
E-mail: biuro@diesel-klinika.pl
www.diesel-klinika.pl

Korzystamy z najnowszych urzAi??dzeAi?? firmy Cimat, takich jak TurboTest Expert, ktA?ry sAi??uA?y do regulacji mechanizmu zmiennej geometrii turbosprAi??A?arek samochodA?w osobowych oraz ciAi??A?arowych z siAi??ownikiem elektronicznym jak i pneumatycznym wedAi??ug wartoAi??ci przepAi??ywu strumienia powietrza przez Ai??opatki mechanizmu zmiennej geometrii jak i wartoAi??ci wspA?Ai??czynnika ciAi??nienia doAi??adowania, gdy turbosprAi??A?arka dziaAi??a na wysokich obrotach i pod obciAi??A?eniem jak w samochodzie.

Nasza pracownia wyposaA?ona jest rA?wnieA? w dowaA?arkAi?? wysokoobrotowAi?? CMT 48 VSR TWIN renomowanej firmy Cimat.

Regeneracja wtryskiwaczy, pomp Common Rail i turbosprAi??A?arek odbywa siAi?? tylko i wyAi??Ai??cznie na oryginalnych czAi??Ai??ciach o najwyA?szej jakoAi??ci. Nie uA?ywamy chiAi??skich podrA?bek i zamiennikA?w. Oferujemy takA?e nowe turbosprAi??A?arki.

Zajmujemy siAi??:

 • ukAi??adami wtryskowymi firm:
  • BOSCH,
  • DELPHI,
  • DENSO,
  • SIEMENS,
  • CONTINENTAL

Viagra Soft cheapest

Na wykonane usAi??ugi dajemy 12 miesiAi??cy gwarancji bez limitu kilometrA?w!!!

Kilka informacji o buy fluoxetine turbosprAi??A?arkach, awariach i procesie regeneracji:

Regeneracja turbosprAi??A?arek

Wbrew powszechnej opinii, wiAi??kszoAi??Ai?? awarii turbosprAi??A?arek nie jest spowodowana wadami produkcyjnymi, a negatywnym dziaAi??aniem czynnikA?w zewnAi??trznych. Przed zakupem nowego bAi??dA? zregenerowanego Citalopram 10mg for sale osprzAi??tu niezwykle waA?ne jest ustalenie i wyeliminowanie A?rA?deAi?? awarii. Brak podjAi??cia odpowiednich dziaAi??aAi?? moA?e skutkowaAi?? ponownemu uszkodzeniu turbiny, a co za tym idzie koniecznoAi??ciAi?? ponoszenia kolejnych kosztA?w zwiAi??zanych z naprawAi??.

Przyczyny uszkodzenia turbosprAi??A?arek

WyrA?A?niamy wiele przyczyn uszkodzenia turbosprAi??A?arek. Ich mnogoAi??Ai?? i zrA?A?nicowanie sprawiajAi??, A?e nie sposA?b wymieniAi?? kaA?dej z nich. Skupmy siAi?? zatem na najczAi??Ai??ciej wystAi??pujAi??cych.

1. Ograniczone bAi??dA? brak smarowania
Uszkodzenia turbosprAi??A?arek mogAi?? byAi?? spowodowane niedroA?noAi??ciAi?? ukAi??adu smarowania bAi??dA? caAi??kowitAi?? utratAi?? wAi??aAi??ciwoAi??ci smarnych oleju. Dzieje siAi?? tak na skutek:
ai??? Nagaru przewodA?w olejowych (gAi??A?wnie zasilajAi??cego oraz spustowego);
ai??? RozcieAi??czania oleju np. paliwem;
ai??? Niesprawnej pompy olejowej;
ai??? Niskiego stanu olejowego bAi??dA? instalacji urzAi??dzenia bez wczeAi??niejszego wypeAi??nienia systemu smarowania;
ai??? Rzadkich zmian oleju oraz filtra.

2. Zanieczyszczenie oleju
Zanieczyszczenie oleju powoduje degradacje wielu ruchomych czAi??Ai??ci turbosprAi??A?arki. Wysoki stopieAi?? zanieczyszczeAi?? moA?e nawet doprowadziAi?? do powstawania bruzd i caAi??kowitego rozkalibrowania siAi?? Ai??oA?ysk, co skutkuje uszkodzeniem ich obudowy oraz waAi??ka. Na zanieczyszczenie oleju wpAi??yw majAi??:
ai??? Stosowanie sAi??abej jakoAi??ci filtrA?w oraz olejA?w;
ai??? Rzadka wymiana oleju silnikowego;
ai??? Znaczne zuA?ycie silnika.

3. Zanieczyszczenia ukAi??adu dolotowego oraz wydechowego
Zanieczyszczenia o staAi??ej strukturze elementA?w wirujAi??cych turbosprAi??A?arki ai??i?? koAi??a turbiny czy koAi??a kompresji ai??i?? mogAi?? doprowadziAi?? do wygiAi??cia, zAi??amania czy nawet caAi??kowitej degradacji Ai??opatek. W skrajnych przypadkach zanieczyszczenia mogAi?? skutkowaAi?? zablokowaniem turbosprAi??A?arki, a finalnie jej caAi??kowitym, nieodwracalnym zniszczeniem. CzAi??steczki zlokalizowane w kolektorze wydechowym generujAi?? wysokie zagroA?enie dla poprawnoAi??ci dziaAi??ania oraz potencjalnych zniszczeAi?? Ai??opatek turbiny, wirujAi??cych ze znacznAi?? prAi??dkoAi??ciAi??. Zanieczyszczenia ukAi??adu dolotowego oraz wydechowego ai??i?? opiAi??ki metalu i piasku, czAi??stki rdzy, skamieniaAi??y nagar ai??i?? mogAi?? powstawaAi?? na skutek:
ai??? Niesprawnego/wadliwego filtru powietrza;
ai??? Niepoprawnego montaA?u ukAi??adu dolotowego, w tym filtru powietrza;
ai??? Nieszczelnego ukAi??adu dolotowego.

4. Praca w skrajnych warunkach
Do awarii turbosprAi??A?arek moA?e dochodziAi?? w czasie pracy w tzn. skrajnych warunkach tj. przy wysokiej prAi??dkoAi??ci obrotowej maszyny (w pojazdach ze zmienionAi?? mapAi?? sterownika silnika) bAi??dA? w momencie nieszczelnoAi??ci przewodu zlokalizowanego pomiAi??dzy filtrem powietrza, a turbosprAi??A?arkAi??. Wysoka prAi??dkoAi??Ai?? obrotowa generuje wysokAi?? prA?A?nie przed koAi??em kompresji, co natomiast prowadzi do Ai??cierania siAi?? Ai??oA?yska wydAi??uA?onego oraz tarczy oporowej. Przekroczenie tzn. krytycznej prAi??dkoAi??ci obrotowej moA?e doprowadziAi?? do pAi??kniAi??cia waAi??ka.

Naprawa turbosprAi??A?arek

Do naprawy turbosprAi??A?arek niezbAi??dne jest zastosowanie wysokiej jakoAi??ci sprzAi??tu, z uwzglAi??dnieniem specjalistycznej wiedzy oraz wieloletniego doAi??wiadczenia. Proces naprawy rozpoczyna siAi?? od wnikliwej i kompleksowej diagnozy, koAi??czy siAi?? natomiast weryfikacjAi?? jakoAi??ci pracy urzAi??dzenia.

Zapraszamy!
DIESEL-KLINIKA
32-125 WAWRZEA?CZYCE
STRA?GOBORZYCE 78
Tel.: 600 150 006
E-mail: biuro@diesel-klinika.pl
www.diesel-klinika.pl