Fabryka Audi w Brukseli otrzymaAi??a certyfikat neutralnej pod wzglAi??dem emisji CO2 produkcji samochodA?w

  • Wszystkie procesy produkcyjne sAi?? neutralne pod wzglAi??dem emisji CO2
  • Peter KAi??ssler, czAi??onek zarzAi??du AUDI AG odpowiedzialny za produkcjAi??Ai?? podkreAi??la: ai??zPracujemy nad tym, by wszystkie fabryki Grupy mogAi??y szczyciAi?? siAi?? jeszcze wiAi??kszAi?? rA?wnowagAi?? Ai??rodowiskowAi??.ai???

Ingolstadt/Bruksela, 12 marca 2018 r. Audi Bruksela zostaAi??o nagrodzone certyfikatem ai??zLokalizacja neutralna pod wzglAi??dem emisji CO2ai???. Dokument ten zostaAi?? nadany przez belgijskAi?? firmAi?? certyfikacyjnAi?? VinAi??otte. Wszystkie procesy produkcyjne w brukselskiej fabryce czterech pierAi??cieni zasilane sAi?? albo energiAi??
pochodzAi??cAi?? ze A?rA?deAi?? odnawialnych (okoAi??o 95 procent), albo energiAi?? rekompensowanAi?? innymi projektami Ai??rodowiskowymi (okoAi??o 5 procent). W ten Brand Viagra purchase sposA?b Audi Bruksela staAi??o siAi?? pierwszAi?? na Ai??wiecie wielkoprodukcyjnAi?? fabrykAi?? segmentu premium, z certyfikowanAi?? neutralnoAi??ciAi?? emisji dwutlenku wAi??gla.

a182120_large

Jeszcze przed koAi??cem tego roku, w fabryce Audi w Brukseli rozpocznie siAi?? produkcja pierwszego w peAi??ni elektrycznego modelu spod znaku czterech pierAi??cieni. Auto to poszczyciAi?? siAi?? bAi??dzie mogAi??o zasiAi??giem odpowiednim dla codziennego uA?ytku, a jednoczeAi??nie gamAi?? innowacyjnych, cyfrowych rozwiAi??zaAi?? technicznych. Do zrA?wnowaA?onej mobilnoAi??ci segmentu premium Audi podchodzi w sposA?b holistyczny. StAi??d koncern, w procesie produkcji swego elektrycznego SUVai??i??a, przywiAi??zuje ogromnAi?? uwagAi?? do kwestii ochrony zasobA?w. JuA? od samego poczAi??tku produkcji tego modelu, fabryka ta prowadziAi?? bAi??dzie wszystkie dziaAi??ania w sposA?b neutralny pod wzglAi??dem emisji dwutlenku wAi??gla. ai??zNasz pierwszy elektryczny samochA?d jest rA?wnieA? pierwszym wAi??rA?d naszej Ai??cisAi??ej konkurencji pojazdem produkowanym w sposA?b caAi??kowicie neutralny klimatycznie. Unikamy wytwarzania buy fildena jakichkolwiek odpadA?wai??? ai??i?? podkreAi??la Peter KAi??ssler, czAi??onek zarzAi??du AUDI AG odpowiedzialny za produkcjAi?? i logistykAi??. ai??zCo wiAi??cej, caAi??y czas pracujemy nad tym, by wszystkie nasze fabryki mogAi??y szczyciAi?? siAi?? jeszcze wiAi??kszAi?? rA?wnowagAi?? Ai??rodowiskowAi??. Chcemy stopniowo zwiAi??kszaAi?? w nich udziaAi?? tzw. zielonej energii. W ubiegAi??ym roku zostaliAi??my pierwszAi?? niemieckAi?? firmAi??, ktA?rej procesy transportowe na terenie kraju odbywajAi?? siAi?? w sposA?b neutralny pod wzglAi??dem klimatycznym.ai???

Belgijska fabryka Audi swAi?? politykAi?? klimatycznAi?? osadza na trzech filarach. Filar pierwszy, to przestawienie siAi?? na tzw. zielonAi?? energiAi?? elektrycznAi??. Krok ten zostaAi?? poczyniony jeszcze w roku 2012. Dachy wszystkich budynkA?w Order acivir 800 fabrycznych o powierzchni 37 tysiAi??cy metrA?w kwadratowych pokryte zostaAi??y w caAi??oAi??ci ogniwami fotowoltaicznymi. To najwiAi??ksza tego typu instalacja w caAi??ym regionie brukselskim. W ten sposA?b, koncern zredukowaAi?? wytwarzanie ok. 17 tysiAi??cy ton dwutlenku wAi??gla rocznie ai??i?? iloAi??ci rA?wnej emisji tego gazu przez ok. 1500 osA?b. ai??zDla nas, jako pierwszej w Grupie Audi fabryki, w ktA?rej wytwarzaAi?? siAi?? bAi??dzie wyAi??Ai??cznie elektryczne samochody, zrA?wnowaA?one i przyjazne Ai??rodowisku procesy produkcyjne sAi?? niezmiernie waA?neai??? ai??i?? mA?wi Patrick Danau, dyrektor zarzAi??dzajAi??cy Audi Bruksela. ai??zPostrzegamy to w kategoriach zobowiAi??zania wobec spoAi??eczeAi??stwa, ktA?re opAi??acaAi?? siAi?? bAi??dzie wszystkim stronom.ai???

Drugim filarem jest pozyskiwanie energii cieplnej, rA?wnieA? do ogrzewania budynkA?w biurowych, z odnawialnych A?rA?deAi??. Fabryka ogrzewana jest certyfikowanym biogazem. DziAi??ki odnawialnym A?rA?dAi??om energii zapobiega siAi?? tu emisji 40 tysiAi??cy ton CO2 Over the counter medicine similar to zofran rocznie. Pierwszy i drugi filar polityki, wspA?lnie pokrywajAi?? zapotrzebowanie zakAi??adu na energiAi?? w ponad 95 procentach.

order Sertraline