Wiodąca rola lasów w walce z globalnym ociepleniem

O tym, że się zmagamy z globalnym ociepleniem, to chyba już wszyscy wiedzą. Jest to problem, który nie działa jak gry owocówki, że możemy wygrać lub przegrać. Naszym jedynym celem jest zwycięstwo, gdzie musimy walczyć nie tylko o swoją przyszłość, lecz także i kolejnych pokoleń. Zdaniem wielu osób to właśnie lasy będą stanowić naszą główną broń. Przyjrzymy się zatem temu, jak to wygląda w rzeczywistości.

Kluczowa rola drzew

Jeżeli spojrzymy sobie na wiele czynników, jak: emisje dwutlenku węgla, pożary, ekstremalne upały, bezpieczeństwo wodne czy też ochrona bioróżnorodności, to łatwo zauważyć wśród nich jeden mianownik – drzewa. Są one bowiem absolutnie kluczowe w rozwiązaniu wszystkich problemów. Zdaniem ekologów, naukowców powinniśmy pójść jak najbardziej w zwiększanie inwestycji w drzewa i lasy. To przecież naturalna forma walki z globalnym ociepleniem, a przy tym jest dostępna wszędzie i za niską cenę w porównaniu choćby do chemicznych czy mechanicznych systemów wychwytywania CO2 z atmosfery.

Trzeba zdecydować się na priorytetowe traktowanie rozwiązań, które będą spowalniać następujące zmiany klimatu, jak i również chronić nas przed zmianami, których coraz częściej doświadczamy. W wielu krajach drzewa odpowiadają za co najmniej kilkanaście procent pochłanianych emisji dwutlenku węgla. Dzięki temu w naturalny sposób zmniejsza się nasz wpływ na środowisko. Bardzo wiele mówi się o tym, aby nie tylko inwestować w lasy, lecz także i drzewa miejskie. Z przeprowadzonych badań wynika, że w USA odpowiadają one nawet za 20% całej pracy drzew w tak wielkim kraju. Akurat w Ameryce Południowej mają one dodatkowy wpływ na życie mieszkańców miast i miasteczek. Zapewniając więcej cienia, redukują ilość zużywanej energii na klimatyzację i inne systemy chłodzenia. Drzewa w miastach także dbają o lepszy klimat czy też powietrze.

Dziś bardzo ważne jest prowadzenie badań, które pokażą nam, w których miejscach sadzenie i ochrona drzew będą w najbliższym czasie najbardziej potrzebne. Ma to przyczynić się do większych postępów w działaniach na rzecz klimatu i sprawiedliwości klimatycznej. Masowe sadzenie drzew, ich ochrona będzie miało oczywiście wpływ na wielozadaniowe rozwiązania klimatyczne. W lasach żyje dziś około 80% zwierząt lądowych. Pożary, wycinka, inne wydarzenia wpływają na to, że zwierzęta tracą swoje naturalne siedliska. Wszyscy byliśmy świadkami przerażających obrazów w Australii, gdzie pożary zabijały ogromne ilości zwierząt, w tym także gatunków zagrożonych.

Można wiele mówić o ochronie przyrody, jednak należy także wziąć pod uwagę, że potrzebujemy działań na rzecz klimatu, które będą związane także z tworzeniem nowych miejsc pracy. Zmniejszenie wycinki drzew może spowodować redukcję zatrudnienia w tej branży, więc takim osobom należy znaleźć alternatywne miejsca pracy. Może to być trudne, jednak już sam program sadzenia drzew w wielu krajach generuje nowe miejsca, co ma wpływ na lokalne społeczności. Te również mogą liczyć na dofinansowanie za zmianę terenów rolnych na leśne.

Mimo wszystko i tutaj zmiany będą konieczne, a szansa na stworzenie setek tysięcy nowych więcej miejsc pracy w lasach powinna zostać jak najszybciej wykorzystana. Dziś wiele dużych korporacji inwestuje w sadzenie lasów, więc tworzenie globalnych czy krajowych projektów jest jak najbardziej wskazane. To nie tylko okazja na walkę z globalnym ociepleniem, lecz także i suszami, powodziami, wymieraniem zwierząt. Za jednym razem możemy rozwiązać sporo pilnych problemów.