Audi A3 – wersja trzydrzwiowa o nowym wyglAi??dzie

Sportowy charakter i dynamika, doskonaAi??a technika i najwyA?sza estetyka: to sAi?? cechy, ktA?re kierowcy Audi A3 ceniAi?? od dawna. Z wielkAi?? miAi??oAi??ciAi?? do szczegA?Ai??A?w Audi jeszcze bardziej podkreAi??liAi??o najmocniejsze strony tego kompaktowego modelu, zarA?wno pod wzglAi??dem technicznym, jak i wizualnym.

Audi A3/Fahraufnahme

Jednym z najlepiej widocznych przykAi??adA?w jest osAi??ona chAi??odnicy w formie Singleframe, zdobiAi??ca teraz przA?d tego trzydrzwiowego samochodu. Wiele ulepszeAi?? wprowadzono takA?e w dziedzinie rozwiAi??zaAi?? technicznych i komfortu – dziAi??ki nim jazda A3 jest jeszcze przyjemniejsza.

SzeAi??cio- i czterocylindrowe silniki o mocy do 184 kW (250 KM), napAi??d na przedniAi?? oAi?? lub na wszystkie koAi??a quattro oraz ,na A?yczenie, rewolucyjna przekAi??adnia DSG – rozwiAi??zania techniczne realizujAi?? to, co obiecuje sportowy wyglAi??d tego niezwykAi??ego, kompaktowego auta – przyjemnoAi??Ai?? jazdy w samochodzie skrojonym na miarAi??.

Nowa osAi??ona chAi??odnicy Singleframe zdobi teraz takA?e trzydrzwiowe A3, nadajAi??c mu nowe oblicze i podkreAi??lajAi??c jeszcze wyraA?niej przynaleA?noAi??Ai?? do rodziny Audi. Jednak wyglAi??d przodu auta nie jest jedynAi?? zmianAi?? optycznAi??. Audi oferuje po raz pierwszy dla A3 pakiet wyposaA?enia zewnAi??trznego ai??zS lineai??? firmy quattro GmbH, ktA?ry przypadnie do gustu przede wszystkim kierowcom lubiAi??cym sportowe samochody. Nowe kolory i obrAi??cze kA?Ai?? pozwalajAi?? na znaczne zindywidualizowanie wyglAi??du samochodu, podobnie jak nowa tapicerka sportowych foteli z delikatnej skA?ry ai??znappaai???. Po raz pierwszy do A3 moA?na zamA?wiAi?? ekskluzywny pakiet ai??zlineai???, pozwalajAi??cy na jeszcze dalej idAi??ce uszlachetnienie samochodu. Centralny element nowych trzy- lub czteroramiennych kierownic nawiAi??zuje stylistycznie do nowej osAi??ony chAi??odnicy Singleframe.

SposA?b wykonania i dobA?r materiaAi??A?w moA?e byAi?? wzorem dla innych. Tak wysokAi?? jakoAi??Ai?? spotyka siAi?? zazwyczaj tylko w samochodach segmentu Premium wyA?szych klas. Nowe specjalne wersje wyposaA?enia pozwalajAi?? na uzyskanie wiAi??kszej
elegancji wnAi??trza.

order zyban

Obok licznych zmian optycznych, sporo nowego pojawiAi??o siAi?? takA?e w dziedzinie techniki. WyposaA?enie zwiAi??kszajAi??ce bezpieczeAi??stwo -juA? przedtem stojAi??ce na wysokim poziomie – zostaAi??o uzupeAi??nione nowym systemem, stanowiAi??cym czAi??Ai??Ai?? udoskonalonego ESP.

System ten wspiera kierowcAi?? w sytuacjach krytycznych przez aktywacjAi?? wspomagania ukAi??adu kierowniczego. Gdy samochA?d znajduje siAi?? w sytuacji, w ktA?rej moA?e mu groziAi?? utrata sterownoAi??ci, a kierowca wykona manewr kierownicAi?? majAi??cy na celu stabilizacjAi?? samochodu, zmniejsza siAi?? opA?r kierownicy. JeA?eli sytuacja pogorszy siAi?? w wyniku nieprawidAi??owego manewru kierownicAi??, jej opA?r zwiAi??kszy siAi?? automatycznie. Na komfort i bezpieczeAi??stwo A3 duA?y wpAi??yw ma rA?wnieA? Audi hill hold assist – ukAi??ad, ktA?ry przy ruszaniu pod gA?rAi?? zapobiega staczaniu siAi?? samochodu do tyAi??u.

PoznaAi??, 17.06.2005

Crestor 40 mg price

Brand Viagra cheapest