Audi Tradition rozpoczyna sezon 2018

ai??? W tym roku Audi Tradition weA?mie udziaAi?? w ponad 20 imprezach
i Ai??wiAi??towaAi?? bAi??dzie wiele rocznic
ai??? NajwaA?niejsze wydarzenia: Festival of Speed i Classic Days na Zamku Dyck
ai??? Pierwsza impreza sezonu: wystawa zabytkowych pojazdA?w Techno Classica w Essen

Ingolstadt, 21 lutego 2018 r. Ponad dwadzieAi??cia przewidzianych w kalendarzu na rok 2018 imprez, pozwoli wszystkim miAi??oAi??nikom motoryzacji nie tylko zobaczyAi?? czy dotknAi??Ai?? historycznych samochodA?w marki Audi, ale rA?wnieA? wziAi??Ai?? udziaAi?? Ai??w Ai??wiAi??towaniu i uczczeniu wielu rocznicowych wydarzeAi??. JednymAi?? Antabuse without prescription z najwaA?niejszych tego typu spotkaAi?? bAi??dzie dwudziesta piAi??ta edycja Festival of Speed w brytyjskim Goodwood. Cztery pierAi??cienie pokaA?Ai?? tam model Auto Union Typ C ai??zSrebrna StrzaAi??aai??? z roku 1936. Natomiast prezentacja Audi na Classic Days na Zamku Dyck odbAi??dzie siAi?? pod znakiem sto piAi??Ai??dziesiAi??tej rocznicy urodzin zaAi??oA?yciela marki, Augusta Horcha. Tradycyjnie juA? sygnaAi??em do rozpoczAi??cia caAi??ego sezonu imprez zabytkowych pojazdA?w bAi??dzie wystawa Techno ClassicaAi?? w Essen, ktA?ra odbAi??dzie siAi?? w dniach od 21 do 25 marca.

Audi beim Donauringrennen 2009 buy allopurinol

OdbywajAi??ca siAi?? co roku w Essen najwiAi??ksza Cheap septilin sirop na Ai??wiecie wystawa klasycznych pojazdA?w, gromadzAi??ca zawsze ponad 185 tysiAi??cy zwiedzajAi??cych, bAi??dzie scenAi?? do Ai??wiAi??towania jednego z milowych kamieni w historii Audi. DokAi??adnie 50 lat temu, marka powrA?ciAi??a do segmentu aut luksusowych, przedstawiajAi??c Ai??wiatu model Audi 100. Trzy specjalnie wybrane egzemplarze tego samochodu wystawione zostanAi?? na stoisku czterech pierAi??cieni. Obok nich stanAi?? dwie ikony sportA?w motorowych: Auto Union Typ D ai??i?? zdobywca wAi??oskiego i brytyjskiego Grand Prix sprzed 80 lat oraz Audi 200 quattro ai??i?? zwyciAi??zca amerykaAi??skiej serii wyAi??cigA?w TransAm sprzed 30 lat.

Audi beim Goodwood Festival of Speed 2009

August Horch, zaAi??oA?yciel Audi, urodziAi?? siAi?? 150 lat temu. Z tej okazji, podczas tegorocznego spotkania Classic Days na Zamku Dyck (3 do 5 sierpnia), Audi Tradition pokaA?e luksusowe samochody marki Horch z lat ai??i??20 i ai??i??30 ubiegAi??ego wieku. Modele marki Horch stanAi?? rA?wnieA? na linii startu rajdA?w Sachsen Classic, ktA?ry odbAi??dzie siAi?? w dniach Buy sarafem od 23 do 25 sierpnia, Donau Classic (od 21 do 23 czerwca) i Heidelberg Historic (12 do 14 lipca). W obchody rocznicy urodzin zaAi??oA?yciela Audi wpisuje siAi?? teA? rajd August Horch Classic (22 lipca w Zwickau) i impreza rocznicowa zaplanowana na dni od 12 do 14 paA?dziernika w mieAi??cie urodzenia Horcha, Winningen.

Goodwood Festival Of Speed

MiAi??oAi??nicy sportA?w motorowych mogAi?? juA? przygotowywaAi?? siAi?? do czterech specjalnych wydarzeAi?? z udziaAi??em czterech pierAi??cieni. NajwaA?niejsze z nich to 25. Festival of Speed w Goodwood (Wielka Brytania). Tam bAi??dzie moA?na ujrzeAi?? Auto Union ai??zSrebrna StrzaAi??aai??? z lat ai??i??30 XX w. Szesnastocylindrowy sportowy bolid Auto Union Typ C z roku 1936, bAi??dzie jednym z najwaA?niejszych goAi??ci biorAi??cych udziaAi?? w tym najwiAi??kszym na Ai??wiecie spotkaniu fanA?w dawnych wyAi??cigA?w i rajdA?w. Innym tego typu wydarzeniem bAi??dzie impreza historyczna w Daun w Niemczech. W dniachAi?? od 19 do 21 lipca, Audi Tradition pokaA?e tam m.in. Audi Sport quattro S1 ai??zPikes Peakai???, model ktA?rym Walter RAi??hrl wjechaAi?? do historii, wdrapujAi??c siAi?? w roku 1987 w rekordowym czasie na szczyt Pikes Peak w amerykaAi??skim stanie Colorado.