W jaki sposób sprawdzić, czy samochód jest ubezpieczony?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest w Polsce polisą obowiązkową, wymaganą przez prawo. Musi ją posiadać każdy pojazd poruszający się po drodze lub nawet auto, które z różnych względów nie jest użytkowane. Jego brak może nieść ze sobą przykre w skutkach konsekwencje.

Kiedy i dlaczego warto sprawdzać status polisy OC?

Posiadanie aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest bardzo istotne. Przede wszystkim chodzi o spełnienie prawnego wymogu o posiadaniu OC przez każdy pojazd mechaniczny w Polsce. Warto więc na bieżąco kontrolować status wykupionej polisy. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której może np. dojść do jej wygaśnięcia. Podczas zbliżania się terminu zakończenia danej umowy będziemy mogli skontaktować się z ubezpieczycielem w celu przedłużenia tego świadczenia.

Poza kontrolowaniem, czy nasz własny pojazd ma aktualne OC, istnieje kilka sytuacji, w których niezbędne jest sprawdzenie polisy samochodów osób trzecich. Pierwszą i zarazem dość częstą okolicznością jest kupno używanego auta. Właściciel sprzedający dany pojazd jest zobowiązany przedstawić nam wszelką dokumentację. Wśród niej musi znaleźć się dowód rejestracyjny poświadczający przegląd techniczny, karta pojazdu (o ile została wydana) oraz zaświadczenie o ubezpieczeniu OC. Zanim podpiszesz umowę kupna samochodu, możesz również samodzielnie sprawdzić, czy posiada on aktualną polisę ubezpieczeniową.

Innym zdarzeniem, podczas którego warto sprawdzić stan ubezpieczenia samochodu osoby trzeciej, jest wypadek bądź zdarzenie drogowe. Jest to istotne szczególnie podczas niegroźnej stłuczki. W takiej bowiem sytuacji często nie wzywamy policji i spisujemy oświadczenie o danym zdarzeniu. Jeżeli okaże się, że pojazd, który uszkodził nasz samochód, nie ma aktualnego OC – nie zostanie nam wypłacone należne odszkodowanie.

Jakie dane pojazdu trzeba podać, żeby sprawdzić jego OC?

Istnieje bardzo proste narzędzie, za pomocą którego możesz sprawdzić, czy dany pojazd posiada wykupioną polisę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.ufg.pl lub pobrać aplikację „Na wypadek”. W przypadku witryny wystarczy wpisać numer rejestracyjny samochodu lub numer VIN. Po przekazaniu tych informacji otrzymujemy komunikat o stanie ubezpieczenia pojazdu na dany dzień. Aplikacja mobilna zapewnia nam dostęp do większej liczby informacji. Poza możliwością sprawdzenia aktualności polisy możemy otrzymywać przypomnienia o jej zbliżającym się zakończeniu. Dodatkowo narzędzie zostało wyposażone w szablon oświadczenia o stłuczce. Jest to duże udogodnieniem podczas wystąpienia szkody drogowej.

Ważność ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej możemy również sprawdzić w systemie CEPiK. Wystarczy wejść na stronę www.historiapojazdu.gov.pl, aby zweryfikować najważniejsze informacje o danym pojeździe. Jest to szczególnie przydatne podczas kupna auta używanego. Za pomocą tej witryny jesteśmy w stanie zweryfikować aktualność OC oraz prześledzić całą historię samochodu, który chcemy kupić. Pojawiają się tam informacje o stłuczkach czy mandatach drogowych. Dzięki temu systemowi zyskujemy potwierdzenie  stanu technicznego i prawnego kupowanego pojazdu.

Co grozi za brak obowiązkowego OC?

Brak obowiązkowej polisy niesie za sobą poważne konsekwencje. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada karę za każdą zwłokę w ciągłości polisy OC. Wysokość grzywny jest ustalana na podstawie długości okresu, w którym pojazd nie był objęty ubezpieczeniem. Obecnie za brak ważnego OC w przypadku samochodów osobowych można liczyć na karę od  1200 do  6020 złotych – w zależności od okresu, w którym samochód nie był ubezpieczony.

Brak obowiązkowego OC może również zostać wykryty podczas kontroli drogowej lub w razie uczestnictwa w zdarzeniu drogowym. Także podczas tych sytuacji może zostać nałożony mandat za brak aktualnej polisy. Co więcej, jeżeli nasz pojazd jest winny spowodowania wypadku, a nie posiadamy OC – jesteśmy zobowiązani pokryć wszelkie koszty naprawy auta osoby poszkodowanej lub związane z jej leczeniem.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC. Podsumowanie

Warto pamiętać, że polisa OC jest wymagana dla każdego pojazdu mechanicznego w Polsce. Kontroluj na bieżąco stan ubezpieczenia swojego samochodu, aby uniknąć nałożenia wysokiej kary. Zapoznaj się z ofertą ubezpieczeń LINK4. Możesz wybrać polisę najlepiej spełniająca Twoje oczekiwania, w tym wygodne połączenie OC i AC w jednym.

Ubezpieczenie OC w LINK4. Szczegółowe informacje sprawdź na https://www.link4.pl/ubezpieczenie-samochodu/ubezpieczenie-oc-ac

Materiał powstał we współpracy z LINK4.