Cztery pierAi??cienie koAi??czAi?? rok 2017 rekordowAi?? sprzedaA?Ai??: na rynek wprowadzono 1 878 100 egzemplarzy nowych Audi

  • Po trudnym poczAi??tku roku, jego koniec okazaAi?? siAi?? sukcesem: sprzedaA? wzrosAi??a o 0,6 procenta
  • Szef sprzedaA?y Audi Bram Schot mA?wi: ai??zPokazaliAi??my siAi??Ai?? i atrakcyjnoAi??Ai?? markiai???
  • Polska: rekordowa sprzedaA? w skali roku ai??i?? wzrost o 23 procent

Ingolstadt, 16 stycznia 2018 r. JuA? A?smy rok z rzAi??du roAi??nie globalna sprzedaA? AUDI AG. Pomimo niezbyt udanej pierwszej poAi??owy roku 2017, koncernAi?? z Ingolstadt ostatecznie odnotowaAi?? kolejny rekord: sprzedaA? ponad 1Ai??878Ai??100 samochodA?w, przekAi??adajAi??cAi?? siAi?? na wzrost rzAi??du 0,6 procenta. W roku 2017, cztery pierAi??cienie sprzedaAi??y wiAi??cej pojazdA?w na wszystkich trzech kluczowych dla koncernu rynkach. W Stanach Zjednoczonych, Audi notowaAi??o rekordowAi?? sprzedaA? kaA?dego miesiAi??ca i zamknAi??Ai??o rok ze wzrostem 7,8 procent. W Chinach, nie tylko zrA?wnowaA?yAi??o sAi??abe wyniki z pierwszej poAi??owy roku, ale nawet osiAi??gnAi??Ai??o skumulowany wzrost rzAi??du 1,1 procenta w koAi??cA?wce roku. W Niemczech sprzedaA? przekroczyAi??a poziom z roku 2016 o 0,4 procenta. W Polsce odnotowano rekord sprzedaA?y w ujAi??ciu rocznym ai??i?? klientom wrAi??czono kluczyki do 13 239 egzemplarzy Audi. To wzrost o 23 procent w stosunku do roku 2016.

a1610595_large

ai??zPomimo wielu wyzwaAi??, w roku 2017 osiAi??gnAi??liAi??my wzrosty na wszystkich naszych kluczowych rynkach i w skali Ai??wiatowej odnotowaliAi??my kolejny rekord sprzedaA?owy. OczywiAi??cie wpAi??yw na niego miaAi??y wyniki z kaA?dego, Pandanus amaryllifolius plant for sale uk nawet najmniejszego rynku. To ukazuje atrakcyjnoAi??Ai?? naszych produktA?w w oczach klientA?w na caAi??ym Ai??wiecieai??? ai??i?? mA?wi Bram Schot, szef marketingu i sprzedaA?y AUDI AG.

W Chinach, od czerwca Audi powrA?ciAi??o na Ai??cieA?kAi?? wzrostu, systematycznie, z miesiAi??ca na miesiAi??c redukujAi??c skumulowany rok do roku spadek, ostatecznie osiAi??gajAi??c dodatnie saldo sprzedaA?y. Od stycznia do grudnia 2017, dostawy na rynek chiAi??ski zwiAi??kszyAi??y siAi?? o 1,1 procenta, do 597Ai??866 pojazdA?w. Z tym nowym rekordem, cztery pierAi??cienie pozostajAi?? liderem tamtejszego rynku samochodA?w segmentu premium. Po sprzedaA?owym sukcesie listopada, rA?wnieA? w grudniu,Ai?? w PaAi??stwie Asrodka odnotowano najwyA?szy spoAi??rA?d rynkA?w indywidualnych wzrost ai??i?? o 34,3 procenta liczAi??c rok do roku, co przekAi??ada siAi?? na 69Ai??160 aut oddanych do rAi??k chiAi??skich klientA?w.

Nigdy wczeAi??niej tak wielu chiAi??skich klientA?w nie kupiAi??o tylu egzemplarzy Audi w ciAi??gu jednego miesiAi??ca.

RA?wnieA? Audi of America, pomimo spadkA?w sprzedaA?y aut obserwowanym na tamtejszym rynku, zakoAi??czyAi??o rok sukcesem. Audi byAi??o jedynAi?? w Stanach Zjednoczonych markAi??, stabilnie rosnAi??cAi?? przez caAi??y rok 2017. Rok zakoAi??czyAi?? siAi?? wynikiem 7,8 procent wyA?szym niA? poprzedni, a Cost of imuran in canada na amerykaAi??skie drogi wyjechaAi??o w tym czasie 226Ai??511 samochodA?w marki Audi. Dodatkowo, w grudniu koncern mA?gAi?? celebrowaAi?? osiemdziesiAi??ty czwarty z rzAi??du rekordowy sprzedaA?owo miesiAi??c. Wyniki grudnia: 26Ai??977 sprzedanych samochodA?w, wzrost o 16,3 procent.

DoskonaAi??Ai?? sprzedaA?Ai?? w ciAi??gu caAi??ego roku (+17,9%, 36Ai??007 aut), takA?e Audi Canada zapewniAi??o sobie Red Viagra buy miejsce wAi??rA?d dziesiAi??ciu najwiAi??kszych rynkA?w koncernu.

Pomimo wielu politycznych i gospodarczych zwrotA?w, sprzedaA? w Europie wzrosAi??aAi?? o 0,4 procent, do 860Ai??600 aut. Dobre wyniki w tym czasie osiAi??gnAi??Ai??y: Niemcy (+0,4%, 294Ai??544 pojazdy), WAi??ochy (+10,5%, 68Ai??954 auta) i Francja (+3,6%, 63Ai??980 samochodA?w).

Rekordowy wzrost sprzedaA?y odnotowano na rynku polskim. Od stycznia do koAi??ca grudnia 2017, na drogi naszego kraju wyjechaAi??o 13Ai??239 egzemplarzy nowych Audi. To aA? 23 procent wiAi??cej niA? w rA?wnieA? rekordowym roku 2016. Tylko w grudniu,Ai?? w Polsce sprzedano 1410 sztuk samochodA?w z order dopoxetine czterema pierAi??cieniami w logo,Ai?? o 3 procent wiAi??cej niA? w grudniu 2016.

Spowolnienie gospodarcze w Wielkiej Brytanii przeAi??oA?yAi??o siAi?? na negatywne sygnaAi??y z tamtejszego rynku. Zanotowano tam spadek o 1,3 procenta, do 175Ai??217 sprzedanych samochodA?w marki Audi, buy provigil co i tak byAi??o lepszym wynikiem od caAi??ego, kurczAi??cego siAi?? rynku.

n=”center”>2017

2016

RA?A?nica w stosunku do roku 2016

Aswiat

180 250

155 151

+16,2%

1Ai??878 100

1Ai??867 738

+0,6%

Europa

65 150

63 228

+3,0%

860 600

856 969

+0,4%

Ai?? - Niemcy

18 815

17 654

+6,6%

294 544

293 307

+0,4%

Ai?? - Wielka Brytania

10 631

11 219

-5,2%

175 217

177 565

-1,3%

Ai?? - Francja

6397

3105

+106,0%

63 980

61 752

+3,6%

Ai?? - WAi??ochy

5390

5074

+6,2%

68 954

62 430

+10,5%

Ai?? - Hiszpania

5026

3804

+32,1%

56 083

51 879

+8,1%

- Polska

1410

1371

+3%

13 239

10 787

+23%

USA

26 977

23 195

+16,3%

226 511

210 213

+7,8%

Meksyk

2066

1700

+21,5%

15 051

15 330

-1,8%

Brazylia

1001

554

+80,7%

10 035

12 011

-16,5%

Chiny
(Ai??Ai??cznie zHongkongiem)

69 160

51 514

+34,3%

597 866

591 554

+1,1%

ZdjAi??cia i dodatkowe informacje znajdAi?? PaAi??stwo na stronie www.audi.press-bank.pl.